Lyrics

[LYRICS] Portable Ft Barry Jhay – All Eyes On Me

[LYRICS] Portable Ft Barry Jhay – All Eyes On Me

Read the lyrics to Portable’s latest single, titled ‘All Eyes On Me,’ which features Barry Jhay. Portable is a fast-rising Nigerian musician who is currently charting at No. Take a look at the lyrics below and join in.

oooo oba bi olorun kosi o
Wowowo oba bi olorun kosi o ooa
Hina o

Ologo lo ma n ya ni photo, ologo lo ma n fowope o
Ologo lo n ma fowowo o
Iwo naa sunmo ologo aweh to ba fe logo
(shebi ehn you sing pass wande coal o)
Aweh sho ti break
ye oo aa uuhhm

Wo mo olorun SOJ
Ye ye ye
Apata ni mi mi o se kolu
Omo Eniyan lawon to n ro lese to n for loju
Maluu ti o ni ru olorun lo n ba lesin danu
Ki lo wa semi ti mi o ni dupe o
aakakatan o ni se re laye mi oooo
Ko seni naa to le nifemi bo se nifemi (ilahi)
Olorun la mi o kabiyeosi oba to n foba je
nana nana no
Osubare re o mojuba oba to daye
Oba to darun sha ma sola re lo
Tantoloun, tantoloun, tantoloun laye
Laye lorun kosi o,
Tantoloun, tantoloun, tantoloun laye n bi o
Laye lorun kosi o aaahhnn

I can see all eyes on me
Gbogbo oju to n wo mi
Gbogbo eti to n gbo mi
Ko ma fi re wa mi ri oo
I can see all eyes on me
Brother pray for me o,my sister pray for me
Thanks to those people whey dey show me love oo
Oju o ma ni tiyin
I gat this believe olorun n bee leyin mi o

Read Also: [LYRICS] Rod Wave – Cold December

Oluwa ma je ko ri mi tan o
Maje komo araye mi danwo
Mase mi lologo ojo kan
Ologo ose kan, ologo osun kan

Mase mi lologo odun kan o
Oba (ilahi) se mi lologo forever o
Ti mo ba ji lowuro ma gbadura o
Ko rimi gbe mi leke ota o
Amoniseni awon abani daro o
Awon arogo siwaju ologo (hina o)

Ti mo ba ji lowuro ma gbadura o
Kin ri ba ti se, ki n rona gbe gba o
Ogo ponmo yato sogo tinko o
Emayilo ogo oluwa ni o
Ti mo ba ji lowuro ma gbadura o
Kin ri ba ti se, ki n rona gbe gba o

Ogo ponmo yato sogo tinko o
Emayilo ogo oluwa ni o
I do music for living
Orin ni mo fi n gawuu
Ogo ponmo yato sogo tinko o
Emayilo o pukutuah pukutuah mehn mehn mehn

Aloyin lohun re o
Emi ni werey olorun
Idamu adugbo, omolalomi again o
Dem call me portable baby oo
Son of shaku-shaku o
Mo ti korin pelu Barry
Mo ti korin pelu Barry star
Mi o le ku se mo o I’m now a superstar
I’m a big man
Are you mad or something?
Zeh ko to zeh ori re

 

Check Out More Lyrics Here

Leave a Reply

Back to top button